Bakgrunn:
I slutten av september vedtok kommunestyret Hægebostad kommune`s egen Frivillighetserklæring! Erklæringen uttrykker grunnleggende prinsipper og overordna målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor.

 

Se frivillighetserklæringen her:
https://www.haegebostad.kommune.no/frivillighetserklaeringen.6344981-535770.html

 

Erklæringen sier bl.a:
Det etableres et fast årlig dialog-møte med frivillig sektor, kommunen og politikere tidlig høst, før neste års budsjett legges. Her etableres strukturer som skaper en tettere dialog med frivillig sektor, og en mer enhetlig praksis for frivillig sektors involvering i politiske prosesser. Her blir det også mulig for lag/foreninger å samarbeide seg imellom. Frivilligsentralen kaller inn.Ulike tema kan være for eksempel støtteordninger, faglig påfyll, viktige prosjekter/arrangementer som angår lokalsamfunnet, samarbeidsrelasjoner osv.

Høsten 2020 er spesiell på mange måter, men vi ønsker å legge til rette for denne møteplassen – før budsjett for 2021 legges.
Vi planlegger for å kunne møtes i kommunestyresalen og vil selvfølgelig følge alle nasjonale og lokale anbefalinger ifht smittevern til enhver tid.
Blir det nødvendig legger vi til rette for å kunne gjennomføre møtet via Teams i stedet.

For å delta melder du deg på via linken under INNEN torsdag 12.november kl 15.00
https://forms.gle/q3oVRH9XXGv85Dxt7

 

Både ordfører og rådmann deltar i møtet og vi håper på deltakere fra et bredt lag av frivillige lag/foreninger!
Har dere forslag/ønsker om temaer som kan være nyttig å snakke sammen om er det flott med innspill til krv@haegebostad.kommune.no

Ulike tema vi foreløpig har satt på agendaen – både som informasjon og som utgangspunkt for spørsmål og samtale:

  • Kort gjennomgang og feiring av Frivillighetserklæringen
  • Hva er viktig for frivilligheten i Hægebostad akkurat nå? Hva skjer?
  • Foreningsportalen.no
  • Frivillighet og folkehelse?
  • Frivillig arbeid midt i Corona-pandemien – hvordan oppleves det? Tips til hverandre?
  • Rådmann orienterer om hvilken direkte betydning årets budsjettforslag får for frivilligheten
  • Hva er kommunens utfordringer akkurat nå?
  • Hvordan finner vi gode løsninger sammen?

mvh
Katrine Raen Vatne

Daglig leder, Hægebostad Frivilligsentral

90024094

krv@haegebostad.kommune.no