Kommunestyret har i møte den 17.06.2021, sak 28/21, godkjent endring av detaljregulering for Eiken feriesenter

Vedtaket fattet med hjemmel i PBL § 12-14, kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato (29.06.21) jfr. Forv.loven § 28. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@haegebostad.kommune.no , merket 21/00763

Vedtak

Bestemmelser

Kart

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Bilde fra Eiken

Bilde fra Eiken

Sist oppdatert 29. juni 2021