Piano

 • Nybegynnere får grunnleggende klassisk pianoundervisning, undervisning i akkord/besifringsspill og notelære

 • Nedre aldersgrense er 7 år

 • Det er nødvendig med tilgang til piano slik at elevene kan øve hjemme

 • For viderekomne elever og voksne er det tilbud om besifringsspill


  Felles for undervisningen:

  Undervisningen er vanligvis organisert i enkelttimer på 25 minutter, men der det er faglig hensiktsmessig kan elevene settes sammen i grupper

  Noen undervisningstimer kan benyttes til samspill, og elevene skal delta på minst en opptreden i semesteret

  Eleven må ha tilgang til instrument slik at de kan øve. Vi forventer at elvene øver hjemme

Gitar/El-gitar

Nybegynnere får grunnleggende for 7-10 års aldersgrense

Læring - innhold:

 • Akkordspill -"komp" grunnleggende akkorder

 • Innføring i besifring/tabulator/noter

 • Fingerspill

 • Melodispill

 • Riktig fingersetting

 • Samspill

 • Stemming/Intonasjon

 • Sittestilling, håndstilling, oppvarming, uttøying

 • Samspill (band)
  • Tilbudet er til dem som har litt spilleferdigheter fra før og ønsker å få undervisning i samspill og avhengig av at det melder seg nok søkere slik at man får full bandbesetning

Bass

Bass er et sentralt instrument i bandsammenheng og brukes innen flere sjangere, som brukt i

populærmusikk, rock, blues og jazz og spilles både elektrisk og akustisk.

Bassen beskrives ofte som selve ryggraden i et band, og det gir den som spiller bass et stort ansvar og en viktig rolle i bandet.

Bassundervisningen foregår hovedsakelig alene eller i små grupper, satt sammen etter alder og nivå.

Undervisningen er lagt opp slik at alle elever får individuell oppfølging på sitt nivå.

Trommer

Trommesett er et sentralt instrument i all populærmusikk, rock, Blues og jazz i et hvert band og til korpsmusikk og klassisk musikk.

Her lærer elevene å holde takten, spille ulike rytmemønstre og få en god slagteknikk.

Undervisningen hovedsakelig alene eller i små grupper, satt sammen etter alder og nivå.

Alle elever får individuell oppfølging på sitt nivå.