Gebyr etter alkoholloven

Bevillingsgebyr

Salg:  
pr. vareliter alkoholholdig drikk, gruppe 1 kr 0,22
pr. vareliter alkoholholdig drikk, gruppe 2 kr 0,60
Skjenking:  
pr. vareliter alkoholholdig drikk, gruppe 1 kr 0,49
pr. vareliter alkoholholdig drikk, gruppe 2 kr 1,29
pr. vareliter alkoholholdig drikk, gruppe 3 kr 4,27

Bevillingsgebyret utgjør pr. år min. kr 1.700,- for salg og kr 5.300,- for skjenking.

For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 380,- pr. gang

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,4% og høyst 4,7% volumprosent alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7% og mindre enn 22 volumprosent alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder f.o.m. 22% til og med 60% volumprosent alkohol

Gebyr etter alkoholloven

Etablererprøven kr 400,-
Kunnskapsprøven - skjenkebevilling kr 400,-
Kunnskapsprøven - salgsbevilling kr 400,-