Barnehage, SFO og kulturskolen

Det blir fakturert makspris for full barnehageplass. Søskenmoderasjon 30%
Minimum antall dager fro barnehageplass er 3 dager pr. uke for barn over 2 år
for barn fra 0-2 år vil det være tilbud om to dagers plass
Husstander med samlet inntekt under kr 574.759,- har rett til redusert foreldrebetaling.
Det er gratis kjernetid for barn fra familier med lav inntekt: Inntektsgrensen er satt il kr 548.500,- fra01.01.20, med økning til kr 556.100 fra 01.08.20

Barnehage

Ant. dager i barnehagen fra 01.01.20
2 dager (0-2 år) kr 2.475,-
3 dager kr 2.695,-
4 dager kr 2.915,-
5 dager kr 3.135,-

Kjøp av ekstradag i barnehagen: kr 295,-

Det forutsettes at det er ledig plassi barnehagen. Det blir ikke gitt søskenmoderasjon på kjøp av ekstradager!

Kostpenger i barnehagen

Antall dager i barnehagen Kostpenger pr. mnd.
2 dager kr 143,-
3 dager kr 214,-
4 dager kr 286,-
5 dager kr 357,-

De vil måtte betale for maten i tillegg til betaling for barnehageplassen, som pr. d.d. er kr. 17,- pr. dag.

Dette inkluderer frukost, lunsj og fruktmåltid.

Det kan bli endringer og økt maxpris fra 01.08.20

SFO

Ant. dager i barnehagen Skoleår Skoleår
  2019/2020 2020/2021
SFO pr. time kr 44,- kr 45,-
Kjøp av ekstratimer kr 51,- kr 53,-

 

Kultur- og musikkskolen

  Skoleåret Skoleåret
  2019/2020 2020/2021
Gruppeundervisning pr. skoleår kr 1.500,- kr 2.500,-
Enkeltundervisning pr. skoleår kr 2.500,- kr 4.000,-

Det er 20% søskenmoderasjon i kulturskolen