Standardpakke o.l.

Målebrev, kartdata, standardpakke og kopiering

STANDARDPAKKE:  
(Planopplysninger, eiendomsinfo, tilknytningsopplysninger, godjente bygningsegninger, kommunale avgifter/gebyr/eiendomsskatt inkl restanser kr 1.480,-
   
KOPI AV MÅLEBREV:  
Kart A4 kr 30
Kart A3 kr 50
   
ORTOFOTO:  
Ortofoto A4 kr 70,-
Ortofoto A3 kr 140,-
   
KOPIERING:  
Sort/hvitt: A4 pr. ark (privatpersoner) kr 1,50
Sort/hvitt: A4 pr. ark (lag/organisasjoner kr 0,50
Farge: A4 pr. ark (privatpersoner) kr 3,-
Farge: A4 pr. ark (lag/organisasjoner) kr 1,-

Salg av kartdata:

Prisplan oppgis på forespørsel. Ved uttrekk må ELLREF-32 koordinater i sørvest og nordøst oppgis