Pleie- og omsorg

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp - abonnement:
1 G er p.t. = kr 99.858,- Pris:
Inntekt under 2G   kr 199.716,- kr 210,-
Inntekt mellom 2G og 3G kr 199.717,- kr 299.574,- kr 1.037,-
Inntekt mellom 3G og 4G kr 299.574,- kr 399.432,- kr 1.468,-
Inntekt mellom 4G og 5G kr 399.433,- kr 499.290,- kr 1.927,-
Inntekt over 5G kr 499.291,-   kr 2.510,-

 

Hjemmehjelp - Timesats:

1 G er p.t. = kr 99.858,- Pris:
Inntekt under 2G   kr 199.716,- *
Inntekt mellom 2G og 3G kr 199.717,- kr 299.574,- kr 148,-
Inntekt mellom 3G og 4G kr 299.574,- kr 399.432,- kr 162,-
Inntekt mellom 4G og 5G kr 399.433,- kr 499.290,- kr 190,-
Inntekt over 5G kr 499.291,-   kr 230,-

Priser, div.

Vare: Pris: merknad:
Div. betalingssatser
Middag, pr. porsjon kr 75,-  
Liten middag pr. porsjon kr 60,-  
Dessert kr 20,-  
Kaffemat kr 24,- ikke for gjester
Kost for beboere kr 3.100,- pr. mnd (alle måltid)
Vask av tøy kr 30,- pr. kg
Trygghetsalarm kr 196,- inkl nøkkelboks
Rpbotstøvsuger kr 146,- pr. mnd.
Safemate (GPS) kr 155,- pr. mnd
Korttidsopphold (pr. døgn) kr 170,-  * max 60 dg. pr år
Dag/nattopphold kr 90,-  *  
Frokost el. kvelds kr 42,-  
     
Mat ansatte:    
Middag kr 42,-  
Dessert kr 24,-  
Kaffe/Te/Saft kr 11,-  
Kvelds el. frokost kr 34,-  

* Satser bestemt av Helse- og oms.dep.

Husleie, omsorgs- og HDOboliger

Boliger: Pris pr. mnd.
Husleiesatser:
Omsorgsbolig, Snartemo kr 6.700,-
Omsorgsbolig, Skeie kr 7.400,-
HDO-boliger, Skeie kr 7.800,-

 

Husleie, utleieboliger

Bolig: Pris pr. mnd.
Husleie, utleieboliger
Skeie, utleiebolig (hovedetg. gnr. 74/119) kr 6.430,-
Skeie, utleiebolig (underetg. gnr. 74/119) kr 4.740,-
Kollemo, utleiebolig gnr. 28/14 kr 6.430,-
Tveiten, utleiebolig gnr. 79/46 A og B kr 6.430,-
Snartemo, utleiebolig gnr. 4/63 A og B kr 6.430,-
Kollemo, gnr. 28/30 PU-bolig kr 6.430,-