Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Kan jeg få bostøtte?

Søk bostøtte

Søk bostøtte elektronisk

Du kan også henvende deg til kommunen: Ring kommunehuset for å avtale tid, og for å høre hvilke dokumenter du må ta med deg når du skal søke!