Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats, sikrer Hægebostad kommune at de jobber i et felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn, unge og familier som det er knyttet en undring eller bekymring til. Kommunen har jobbet i over et år med å samle alle tjenester under ett, bruke materiale og strategier som allerede er godt implementert i arbeidshverdagen til de ansatte og laget en BTI modell som passer kommunens innbyggere og hjelpetilbud. Målsettingen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd på oppfølgningen. BTI modellen er et handlingsforløp som er illustrert gjennom fire nivåer fra 0 til 3. Inne på nettsiden finner man handlingsveiledere og maler til bruk i BTI arbeid. Nettsiden vil stadig forbedres etter innspill fra kommunens innbyggere og ansatte.