Tom Eiken leder
Morten Hauge nestleder
Toralv Skaar medlem