Adgangskontroll

Det må være en sluttet gruppe enten det er innendørs eller utendørs slik at man har kontroll på hvem som er tilstede. Det må være en ansvarlig for arrangementet, og det anbefales at det er påmelding eller at det føres gjesteliste inn og ut slik at den ansvarlige har kontroll både på antall personer og hvem som var tilstede, dersom det blir smitteoppsporing.

 

Avstandskrav

Arrangementsansvarlig må ha rutiner som gjør det mulig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne, dersom de ikke tilhører samme husstand. Personer fra samme husstand har ikke noe avstandskrav.

 

Hygiene/renhold

Det må være muligheter for håndhygiene ved ankomst, før matservering og etter toalettbesøk. Innendørs må det være rutiner på alminnelig flaterenhold, og det må være kontroll på punktvask av håndtak/gripeområder  i lokalet inkl. toalett.

 

Matservering

Ved matservering anbefales det porsjonsservering og ikke buffet. Velges det buffet, bør det være én person som øser opp slik at ikke alle tar på serveringsbestikket. Tallerkener og bestikk må etter bruk tas direkte ut på kjøkkenet, og må ikke bli stående i tralle der folk oppholder seg.

 

Felles bruk av gjenstander

Gjenstander som brukes av flere må tørkes av før neste person bruker dem (baller, treningsutstyr m.m.)

 

For øvrig vises det til folkehelseinstituttet sine hjemmeside se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

 

Angående fritid og lek

Utdanningsdirektoratet gav ut retningslinjer den 20. april der de oppfordrer til at barn helst omgås få andre barn, og helst utendørs. Se nedenstående sitat.

 

"Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

 

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

 

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute."

 

Det er ikke kommet endringer når det gjelder denne anbefalingen, som dermed gjelder fortsatt, se link: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/