Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

om-haegebostad

Nød og vakttelefoner

Dagtid

Alle henvendelser på dagtid til Hægebostad kommune rettes til vårt sentralbord på tlf. 38 34 91 00 mellom kl 07.30 og 15.00

Kommunal vakttelefon for feilmeldinger og uhell vedrørende vei, vann og avløp

Heldøgns vakttelefon: 38 34 83 60

For akutte hendelser skal man benytte nødnumrene:

Brann 110 - brann og akutt forurensning.
Politi 112 - politi og redningssentral.
Medisinsk 113 – øyeblikkelig helsehjelp, ambulanse.
Nødnummer for døve 1412

Legevakt tlf. 116 117 

Psykisk helse

Avdeling for psykisk helse nås på dagtid på tlf.: 41 44 43 88
Her kan du ta kontakt for å be om en samtale.
Er det et mer akutt behov for psykisk helsetjeneste, ta kontakt med legevakten tlf 116 117

Andre viktige telefonnumre

Barnevern

Tlf. 38 34 91 00

Barnevernets vakttlf./bakvakt: 94 13 42 52

Gratis og landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge har tlf nr 116 111
Åpen fra kl. 15:00 til kl. 08:00 på hverdager, og døgnåpen i helger.

Giftinformasjonssentralen

Tlf. 22 59 13 00

Mattilsynet

Tlf. 22 40 00 00

Kommunalt beredskapsarbeid

Informasjon om kommunal kriseledelse:

Ordføreren eller rådmannen kan etablere kriseledelse i kommunen ved ulykker eller katastrofer som har større omfang enn det kommunens ordinære apparat kan håndtere.

Kriseledelsen skal iverksette tiltak for å hindre ytterligere skader på personer, miljø og materielle verdier, i samarbeid med profesjonelle redningsmannskap.

 

Kommunens kriseteam:

Kommunens kriseteam skal varsles ved krisesituasjoner som ulykker, epidemier, leteaksjoner av dramatisk karakter, spesielle dødsfall, hendelser som kan framkalle frykt og lignende.

Om oss

Velkommen til hægebostad!

Ivan Sagebakken

Kontaktinformasjon og oversikt over ledere, enheter og avdelinger i kommunen

Oversikt og kontaktinformasjon over kommunale foretak og selskap

Oversikt og søknadsskjema

Oversikt over aktuelle nød- og vakttelefoner

Personvern, personvernombud, nettstedskart

1