Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Rådmann

Publisert . Sist endret . Posted in Rådmann

ivan1-ny

Rådmann Ivan Sagebakken

Rådmannen er øverste administrative leiar i kommunen. Han skal sjå til at saker som blir lagt fram for folkevalde organ er utreia på ein forsvarleg måte og at vedtak blir iverksett.

 Rådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utval, med unntak av kontrollutvalget. Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å treffe vedtak i ei rekke saker som ikkje er av prinsipiell tyding. For å gjennomføre arbeidsoppgavene delegerer rådmannen vidare sine fullmakter til administrasjonen.

Adresse: Hægebostad kommune, Servicekontoret, 4595 Tingvatn

Tlf.:   38 34 91 00
Fax:   38 34 91 01

 

Telefonliste

Rådmann      Ivan Sagebakken             97 70 99 02
Økonomisjef   Bente Fiddan*       97 52 35 71
Økonomisjef   Åse Reidun Lande   383 49 552    
Personalsjef   Nils Olav Dunsæd   383 49 555    
Pedagogisk rådgjevar   Kathleen Torsøe   383 49 556    
Flyktningekonsulent   Kathleen Torsøe   383 49 556    
Flyktningekonsulent   Gro Hobbesland   383 49 589    
Servicekontoret   Marit Eiken   383 49 557    
Kulturskolen IK   Kjell Gierstae        97 57 92 08

 * Økonomisjef Bente Fiddan er p.t. i permisjon. Åse Reidun Lande vikarierer!