Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Plan og drift

Publisert . Sist endret . Posted in Plan og drift

 Einingsleiar Ståle Olsen

Plan og drift er organisert med einingsleiar, sakshandsamarar, reinhaldsleiar, vedlikehaldsleiarar, drift og reinhaldspersonell og bibliotekar.

Eininga har følgjande hovedarbeidsoppgåver: Landbruk, miljøvern, næringsarbeid, data/informasjon, kultur, bibliotekverksemda, kommunale nybygg og nyanlegg, bygnings- og reguleringsarbeid, kommunale bygg og eigedommar, kommunale vegar, kalking av Lygnavassdraget, vatn og kloakk, kartverk og oppmåling, brann og feiarvesen, verneområda i kommunen, og elles andre oppdrag etter tilvising frå rådmannen

Adr.: Hægebostad kommune, Servicekontoret, 4595 Tingvatn
Tlf.:  38 34 91 00
Fax:  38 34 91 01
 

Kontaktpersoner

 
 mob.
 
90 29 60 28
                              
arnt3
 
mob. 
 
 
95 11 11 26                                   
enhetsleder Ståle Olsen
 avd. ingeniør Arnt Nøkland
 john-ivar
 
mob.
 
90 09 79 75
 ingrid2
tlf.
 
 383 49 568
 
Rådgjevar/IT-kons. John-Ivar Bjelland
 
Rådgjevar Ingrid Trygsland Eriksen
 
 kari rynlid  
mob.
 
 
 90 12 92 45
 
 
tlf.
 383 49 569
 
Felles planfagleg ressurs i indre bygder:
Kari Røynlid
Rådgjevar Anders Mydland