Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester
images/los-strukturen/helse_main.jpg
En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste som har som mål å fremme fysisk og psykisk helse samt forebygge og mestre sykdom. Målgruppen ved en frisklivssentral er personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, men man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker ved en frisklivssentral.

Det finnes om lag 145 kommuner i Norge som har etablert frisklivssentral. 

I Hægebostad er frisklivssentralen lokalisert ved helse- og sosialsenteret, 4596 Eiken.
Tlf. 38 34 91 80

 

Lokal info

Hægebostad Frisklivssentral

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på en frisklivssentral.

Helsesamtalen er individuell og bygger på prinsippet for motiverende samtale, en metode som er dokumentert å være effektiv for endring av vaner.

Gruppebaserte tilbud:

Frisklivstrening i grupp: Trening der nivået er tilpasset deltakerne. Vi vil bruke naturen best mulig, så kle deg etter forholdene!

Individuelle tilbud:

Vi har flotte treningslokaler på Frisklivsentralen, og hver tysdag og torsdag er det åpent for individuell trening. Vi tilpasser treningsopplegget til hver enkelt ut fra dine behov og ønsker.

I forhold til kosthold veileder vi også individuelt med tanke på kostholdsendring.

 

Røykfri: 

Kurs ift. røykeslutt vil det bli arrangert sammen med andre kommuner etter behov.

Bra Mat kurs:

Et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd ift. kosthold i hverdagen., utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon. Kurset går over fem kurskvelder der temaet er bra mat i teori og praksis.

Hvem kan delta på frisklivssentralen?

Vi som jobber i Frisklivsentralen er:De som ønsker hjelp til å endre levevaner kan ta kontakt med oss, uansett om man ønsker å delta på gruppetilbudene eller ikke. Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi deg opplysninger om hvor du finner aktiviteter og tilbud i kommunen.                       

Linda Snartemo og Janne Ås