Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ledige vikariat - sjukepleiar

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

 

Sjukepleiar. Vikariat med mulighet for fast tilsetting

100 % vikariat som sjukepleiar.

 

To helgevikariat som sjukepleiar

 


Stillingane er ledig fra 23.10.17. Vikariatene varer til og med 30.8.18. Men det er store muligheter for fast. Stillingane er turnus med D/A og arbeid kvar 3.helg. Arbeidsstaden er for tida heimebasert omsorg.

 

Søkjar må ha førarkort klasse B.

Vi treng ein medarbeidar som:

Har autorisasjon som sjukepleiar
Har god kunnskap om, og erfaring med dataverktøy
Er strukturert og systematisk
Er serviceinnstilt
Er god på norsk munnleg og skriftleg kommunikasjon
Har gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

Varierte arbeidsoppgåver i eit aktivt miljø
Ein arbeidsgjevar som er oppteken av trivsel på arbeidsplassen
Gode pensjonsordningar
Løn etter avtale
Godt arbeidsmiljø
IA-bedrift

Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, i tillegg til kunnskap og erfaringar.
Tilsetting skjer på dei vilkår som går fram av gjeldande tariffavtale, lover og reglement.
Aktuelle kandidatar vil verte kalla inn til intervju. Sjukepleierstudentar kan og søkje på helgestillingane.

 


Attestar og vitnemål skal leverast på førespurnad.

Søk elektronisk via vår heimeside innan 08.10.17.

 

link her