Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ledige helgestillinger som miljøarbeidere ved boliger for psykisk utviklingshemmede

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

3 helge stillinger på17,37% ledig fra 01.11.2017

 

Det søkes etter miljøarbeidere som kan gå inn i turnus 3. hver helg.

 

 

Ansatte skal bistå beboere i daglige gjøremål, aktiviteter, stell og pleie.
 
Utdannelse som ønskes er hjelpepleiere stk 7076 eller omsorgsarbeidere stk 7512. Andre kan også søke og vil bli vurdert hvis det kan vises til relevant praksis.
 
Vi søker etter personer med:
 
             interesse for og tidligere praksis med psykisk utviklingshemmede
             evnen til å jobbe selvstendig, ta initiativ
             evnen til å være fleksibel
             evnen til å skape kontakt
             evnen til å samarbeide
             evne til empati og sette brukeren i sentrum
             erfaring med fagsystem PROFIL
 
Søker må ha førerkort klasse B
 Lønn etter tariff.
 
Arbeidstakere ansettes i Hægebostad kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtaler.
 
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
 
Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Søker kan bli gjort offentlig selv om du har bedt om å bli unntatt offentlighet, jmfr. Offentleglova § 25.
 
 
Søknadsfrist: 11.08.17
 
Søk elektronisk her
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos:
 Arnfinn Hobbesland tlf:971 99 559