Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

INTERN UTLYSNING

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Avdelingsleder for hjemmebasert omsorg

100 % fast stilling - som avdelingsleder for hjemmebasert omsorg - ledig for snarlig tiltredelse.

Stillingen består av en administrativ del på 60 %, og en utøvende del på 40 %, og er organisatorisk plassert i linje under Enhetsleder for helse og omsorg.

Stillingen inngår som en av tre avdelingslederstillinger i pleie- og omsorgstjenesten.

Hovedoppgavene til avdelingsleder:

  • Økonomi, personal og driftsansvar for hjemmebasert omsorg
  • Driftsansvar for Dagsenter for demente
  • Medlem av kommunens tiltaksteam.
  • Delta på fellesmøter med rådmann og / eller enhetsleder
  • Være enhetsleders representant på div. interkommunale møter og arrangementer.

Andre arbeidsoppgaver kan måtte påregnes.

Krav til søker:

Det søkes etter utdannet sykepleier med administrativ og / eller erfaring fra tilsvarende stilling.

Søker må ha lederegenskaper, økonomisk forståelse, faglig engasjement, stor fleksibilitet, gode samarbeidsevner samt evner til å jobbe tverrfaglig. De personlige egenskapene vil bli tillagt vesentlig vekt.

Kommunen kan tilby:

Lønn etter avtale. God pensjons- og forsikringsordning (KLP).

Fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø.

Det er et mål at arbeidsstaben skal speile befolkningssammensetningen, både når det gjeld kjønn og mangfold, derfor blir menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordret til å søke stillingen. Hægebostad kommune er ei IA-bedrift, der det er mulig å legge til rette for tilsette av personer med særskilte behov.

Nærmere opplysninger om stillinga kan en få ved å ta kontakt med Enhetsleder Jerry Brastad,
tlf. 38 34 91 00.

Søknadsfrist:  07.08.17

 

Søknad m/cv merket avdelingsleder sendes:

Hægebostad kommune
Laukrokveien 4,
4595 Tingvatn
 
eller:
E-post: