Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ledige stilliger: Sykepleier. Faste og vikariat

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

ved Eiken bu og omsorgssenter:

  • Fast  stilling 100 %
  • Fast stilling inntil 40%
  • Svangerskapsvikariat 100%

ved avd. for hjemmebaserte tjenester:

  • Svangerskapsvikariat 60%

Vikariatene er fra ca 05.06.2017 til 15.08.2018

 

Eiken Bu og omsorgssenter er et sykehjem med 24 plasser.
Sykehjemmet har dementavdeling, korttidsavdeling og 1 KØH plass i tillegg til langtidsavdeling.
Hjemmetjenesten har 9 omsorgsboliger tilknyttet sykehjemmet.
 
Totalt er det ca 30 årsverk tilknyttet sykehjemmet og hjemmetjenesten.
Sykehjemmet og hjemmetjenesten samarbeider om å løse oppgavene.
 
Personlig egnethet og evne til å samarbeide og se hele pleie og omsorgsavdelingen under ett vil vektlegges.
God kunnskap i norsk både muntlig og skriftlig.
Relevant videreutdanning er en fordel.
 
Søker må være offentlig godkjent sykepleier, gjerne med erfaring fra eldreomsorg.

Stillingene kan inngå i 3-delt turnus og 3.hver helg.

 

Nærmere opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til

  • Avd. leder Alf Vatne, Eiken Bu og omsorgssenter. tlf. 47 75 76 13.
  • Avd. leder Audhild Flottorp, hjemmesykepleien tlf 91 53 77 01

Lønn etter gjeldende tariff.

Pensjonstrekk til KLP.

Ansettelse i tråd med gjeldende lokale og sentrale avtaler og regelverk.

Søk elektronisk her

Søknadsfrist: 15.04.2017.