Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ferievikarer - sommaren 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

 
 
Sommeren 2018, f.o.m. uke 25 – t.o.m. uke 32, vil det i pleie- og omsorgsavdelinga være behov for ferievikarer innen institusjons- og hjemmebasert omsorg, samt boliger for psykisk utviklingshemmede.

Vi ønsker personer med følgende bakgrunn:
• 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning
• Autoriserte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
• Kokk m/fagbrev
• Studenter/elever innen de aktuelle fagområdene
• Ufaglærte

Stillingene avlønnes tariffmessig i forhold til utdanning.
Frå lønnen trekkes det 2% til KLP
Ansettelser i tråd med sentrale og lokale gjeldende avtaler og regelverk.

Ferdig utdannede sykepleiere og vernepleiere får en bonus på kr. 20 000.- dersom de arbeider 80- 100% i ferieperioden. Bonusen blir redusert dersom antall uker reduseres.

Ved tilsetting vil man også legge vekt på antall uker søker kan jobbe!

Fast ansatte trenger ikkje å søke på ferievikariatene, men må innen søknadsfristen gi beskjed til nærmeste leder hvis en vil jobbe ekstra i sommar.

For nærmere opplysninger ta kontakt med:
 Avd.leder Alf Vatne, tlf. 47 75 76 13
 Avd.leder Merete Ågedal, tlf. 45 45 37 37
 Avd.leder Arnfinn Hobbesland, tlf. 97 19 95 59
 

Søknad med attester og vitnemål sendes:

Hægebostad kommune
Laukrokveien 4
4595 Tingvatn

Søknadsfrist: 01.02.2018

Søknadskjema finner du her
(eller ved henvending til servicekontoret)