Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

INTERN UTLYSNING

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Avdelingsleder for hjemmebasert omsorg

100 % fast stilling - som avdelingsleder for hjemmebasert omsorg - ledig for snarlig tiltredelse.

Stillingen består av en administrativ del på 60 %, og en utøvende del på 40 %, og er organisatorisk plassert i linje under Enhetsleder for helse og omsorg.

Stillingen inngår som en av tre avdelingslederstillinger i pleie- og omsorgstjenesten.

Hovedoppgavene til avdelingsleder:

 • Økonomi, personal og driftsansvar for hjemmebasert omsorg
 • Driftsansvar for Dagsenter for demente
 • Medlem av kommunens tiltaksteam.
 • Delta på fellesmøter med rådmann og / eller enhetsleder
 • Være enhetsleders representant på div. interkommunale møter og arrangementer.

Andre arbeidsoppgaver kan måtte påregnes.

Krav til søker:

Det søkes etter utdannet sykepleier med administrativ og / eller erfaring fra tilsvarende stilling.

Søker må ha lederegenskaper, økonomisk forståelse, faglig engasjement, stor fleksibilitet, gode samarbeidsevner samt evner til å jobbe tverrfaglig. De personlige egenskapene vil bli tillagt vesentlig vekt.

Kommunen kan tilby:

Lønn etter avtale. God pensjons- og forsikringsordning (KLP).

Fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø.

Det er et mål at arbeidsstaben skal speile befolkningssammensetningen, både når det gjeld kjønn og mangfold, derfor blir menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordret til å søke stillingen. Hægebostad kommune er ei IA-bedrift, der det er mulig å legge til rette for tilsette av personer med særskilte behov.

Nærmere opplysninger om stillinga kan en få ved å ta kontakt med Enhetsleder Jerry Brastad,
tlf. 38 34 91 00.

Søknadsfrist:  07.08.17

 

Søknad m/cv merket avdelingsleder sendes:

Hægebostad kommune
Laukrokveien 4,
4595 Tingvatn
 
eller:
E-post:

 

Ledig 50% engasjementstilling

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Veileder familiesenter / Flyktninghelsetjenesten

50 % engasjementstilling - som terapeut - tilknyttet Helsestasjonen / Familiesenteret, som opprettes for perioden fra snarest og fram til 31.12.2018.

Stillingen er organisatorisk plassert i linje under ledende helsesøster.

Ledige stillinger i skole og barnehage skoleåret 2017/2018

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger


 

 

 

 

 

 

Eiken Skule:

Inntil 100% allmennlærarstilling, fast.

Inntil 100% allmennlærarstilling, eit års vikariat.40%   allmennlærarstilling, vikariat til 31.12.17 m. mulighet for forlengelse.

Kollemo Skole:

Inntil 100% allmennlærarstilling, eit års vikariat.

50% allmennlærarstilling, eit års vikariat

Hægebostad barnehage:

Inntil 100% spesialpedagog. Ett års vikariat med mulighet for forlengelse.

Spesialpedagogen skal jobbe med oppfølgingen med en til en, og i avdelingene.

 

Søknadsfrist 17.4.17.

Endelig rammetimetall kan føre til endringer i stillingsbehovet.
Utlysningen gjelder også andre lærar og barnehagelærarastillingar som kan bli ledige.

Gjelder alle stillingene:

  • Lønn etter tariff
  • Personlige egenskaper blir vektlagt
  • Politiattest blir krevd ved tilsetting
  • Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju

Spørsmål kan rettest til:

Enhetsleder Eiken skule, Anne Marie Telhaug, tlf. 38 34 92 50

Enhetsleder Kollemo Skole Atle Eikeland., tlf. 38 34 92 80

Enhetsleder Hægebostad Barnehage Synnøve Hultin tlf. 38 34 92 90

Attester og vitnemål må tas med til ev. intervju.

Tilsetting skjer i samsvar til gjeldende lover, regler og avtaler.

Søkerlister kan offentliggjøres jfr. Offentleglova § 25 2. ledd.

 

Søk elektronisk her

 

Pedagogisk utviklingsleder. 60% prosjektstilling

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Kompetansesenter Sør ble etablert som et interkommunalt samarbeid 01.01.2013. Senteret betjener kommunene Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad med Pedagogisk Psykologisk tjeneste og kompetanse- og systemutvikling for barnehage og skole.

Vi utvider nå fagmiljøet og søker etter:
Pedagogisk utviklingsveileder på oppvekstsektoren, 60 % prosjektstilling (2 år, 2017-2018)

Les mer her!

For å søke ledig stilling, ber vi deg benytte elektronisk søknadsprosess.

Vi anbefaler at du registrerer deg som bruker når du søker. Du kan dermed hente frem opplysningene dine ved søknad på stilling ved senere anledning. Skjema fylles ut på skjermen og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker «send inn». Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk. Det er derfor viktig at søknaden fylles ut så fullstendig og relevant som mulig. Mail-adressen du oppgir vil bli benyttet som kontaktadresse videre i prosessen. Du får en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt samt et eget referansenummer. Gå inn på www.lindesnes.kommune.no for å registrere søknad.