Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Kommunal planstrategi 2012 - 2015

Publisert . Sist endret . Posted in Høyringar

Kommunal planstrategi – perioden 2012-2015 – Hægebostad kommune

 

Kommunal planstrategi etter Plan – og bygningslova - er ei prioritering av dei hovudoppgåver ein ser for seg at kommunen vil jobbe med i denne kommunestyreperioden – for å kunne leggje til rette for ønska utvikling i kommunen. Den vil vere retningsgivande for kommunen sitt arbeid i denne perioden.

 Forslag til Hægebostad kommune sin planstrategi finn du her: Kommunal planstrategi - slik at alle kan komme med innspill - jamfør § 10-1 i Plan – og bygningslova.

Frist for innspill er 15. august 2012.

 

Innspill kan sendast elektronisk til   eller per post til:

 Hægebostad kommune
Servicekontoret
4595 TINGVATN