Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Hægebostad kommune. Forslag til Eiken kommunedelplan.

Publisert . Sist endret . Posted in Høyringar

 

Forslag til Eiken kommunedelplan er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 07.06. - 06.08.2012 i

samsvar med plan- og bygningslova §11-14.

 

 

 Høyringsdokumenta omfattar planbeskrivelse, konsekvensutgreiing og plankart. Dokumenta

ligg på www.haegebostad.kommune.no, eller kan sjåast på kommunehuset på Birkeland.

Eventuelle spørsmål til høringsdokument kan rettast til Ola Skeie, tlf. 38349142.

Det vil bli arrangert folkemøte om Eiken kommunedelplan onsdag 20. juni kl. 1900 på Eiken

skule. Der vil planen bli presentert og spørsmål kan stillast.

Uttale og merknader til planen kan sendast til kommunen som ordinær post eller som epost

innan 06.08.2012.

 

Postadresse: Hægebostad kommune, Servicekontoret, 4595 Tingvatn

Epostadresse:

 

Dokumenter:

 pdfEiken kommunedelplan med beskrivelse og bestemmelser

pdfPlankart - Eiken kommunedelplan

pdfInnkomne uttalelser ifm melding om oppstart av planarbeid KDP Eiken

Det har kommet tilbakemelding om utskriftsproblemer av dokumentene over. Dette kan ha sammenheng med versjon av Adobe Reader. For å løse problemet anbefales det å bruke siste versjon som er 10.x.