Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Høring - Ny beverforvaltning

Publisert . Sist endret . Posted in Høyringar

foto: Per Harald OlsenMiljødirektoratet har fastsatt ny forskrift om forvaltning av bever
mer som småvilt. Kommunen skal ikke lenger godkjenne vald, det er ikke lenger krav
om minsteareal, vi skal ikke sende ut fellingstillatelser, og jegerne skal rapportere rett til Statistisk sentralbyrå sammen med småviltrapporteringen.
 
 
Samtidig skal kommunen lage målsetting for utvikling av bestanden. Så sant det er i
tråd med målsettingene så kan kommunen åpne for jakt i hele eller deler av
kommunen i en egen forskrift.
De nye reglene trådte i kraft 15. mai i år og gjelder fra og med årets jaktsesong.
Kommunen sender derfor på høring et forslag til mål for bestandsutvikling samt
forslag til forskrift der vi åpner for jakt.
 
Kommunen mener at beverbestanden produserer et høstingsverdig overskudd. Konklusjonen vår er at vi kan åpne for jakt, og vi mener også at det ikke er nødvendig å sette kvote.
 
Dette brevet blir distribuert til bestandsplanområde for elg og hjort. Høringen blir også kunngjort på nettsidene til kommunen.
 
Du kan sende innspill på e-post eller med vanlig post:
 
Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn
 
Høringsfristen er 31. august i år.
 
 
 

Høyring: Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Publisert . Sist endret . Posted in Høyringar

Forslag til ny helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan – interkommunalt samarbeid i Lister kommunene.

Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen er et interkommunalt samarbeid mellom Lister kommunene med økonomisk og faglig støtte fra Kompetansesenter rus region Sør – Borgestadklinikken(Ko Rus Sør). Kommunene i Lister ble utfordret av Ko Rus Sør til å skrive en interkommunal helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Planen inneholder alle typer forebyggende tiltak, som blant annet bevillingspolitikk, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid, så vel som oppfølging og rehabilitering av rusavhengige. 

Fleire artiklar …