Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Gravidtrening

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

I samarbeid med personlasjefen i kommunen Nils Olav Dunsæd og Nav, Marita Lindtner, fortsetter frisklivssentralen å tilby trening for alle gravide i Hægebostad kommune. 
Målet er å ivareta gravide på en god måte, og at de kan være i arbeidslivet lengst mulig. Vi ønsker å bruke trening som forebygging av svangerskapsrelaterte plager.
  
Gjennom trening og god tilrettelegging i arbeidet, er målet at den gravide kan klare å jobbe lengre i svangerskapet.
 
Praktiske opplysninger:
Trening med fysioterapeut Ewelina Kubiak torsdager fra kl. 14:00- 15:00. på treningsrommet på frisklivssentralen.
Treningen er rettet mot alle friske gravide (med eller uten bekkenplager) og for den som har bekkenplager etter graviditet.
Lett til moderat trening av hele kroppen med spesielt fokus på muskelgrupper som er viktige under graviditet og ved bekkenplager.
Arbeidsgiver kan søke refusjon fra nav, ved spørsmål om dette kan NAV kontaktes. 
 
Vi starter opp igjen torsdag 7 september kl.14-15
 
Vi håper dere vil benytte dere av tilbudet
 
Mvh 
Ewelina, Linda og Janne.