Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ny søknadsfrist for SMIL-midler i 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

På grunn av SMIL-midler til overs lyses det ut ny søknadsfrist for SMIL-tilskudd : Nye søknader må mottas innen 10. August 2017.

 

Søknadsskjema  og mer info om ordninga finner du her:

 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke

 Nytt av året er at vi følger fylkesmannens satser for beregning av kostnader- se her:

 https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMAA/Landbruk-og-mat/Miljo/Enhetspriser-SMIL-2015.pdf