Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ledige stillinger: Vernepleiere

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

100% og 50% faste VERNEPLEIERSTILLINGER i Hægebostad Kommune, ledig fra 16.09.2017

 
 
Tjeneste for Funksjonshemmede søker etter dyktige og motiverte medarbeidere.
 

 

 Ansvars- og myndighetsområder;

 • Delta på samarbeidsmøter rundt beboere.
 • Vurdere, planlegge, gjennomføre og evaluere tjenester til aktuelle brukere.
 • Bistå beboere i daglige gjøremål, aktiviteter, stell og pleie.
 • Holde seg faglig og teknisk (IPLOS) oppdatert
 •  Kunne takle utfordrende adferd
  
Søkere bør ha:
 •  Erfaring med å jobbe med utagerende/utfordrende brukere
 •  Kunne ta riktige avgjørelser i pressede situasjoner
 •  Evne til empati og sette brukeren i sentrum
 •  Evne til å samarbeide
 • Evne til fleksibilitet
 • Autorisasjon som vernepleier (det kan vurderes andre utdannelser, men må da ha relevant praksis)
 • Menn oppfordres til å søke
 
 Søker må ha førerkort kl. B
 
Vi kan tilby:
 
 • En jobb som byr på variasjon, utfordringer og muligheter
 •  Kurs/ veiledning
 •  Turnus med arbeid hver 3. helg.
  
Høres dette interessant ut eller har du spørsmål?
 
Kontakt avdelingsleder Arnfinn Hobbesland på tlf; 97 19 95 59.
 
For stillinger der arbeid utføres mot barn eller personer med utviklingshemming kreves det politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Søker kan bli gjort offentlig selv om du har bedt om å bli unntatt offentlighet, jmfr. Offentleglova § 25.
 

Søknadsfrist 11.08.17

Søk elektronisk her

Avlønning etter avtale.

Arbeidstakere ansettes i Hægebostad kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende avtaler.