Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Vedtaksoppfølging

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Kommunestyret vedtok følgende torsdag 29.09.2016:

«Fra og med 1.1.2017 blir oppføling av politiske vedtak rapportert ca. en gang pr mnd.

Det er ønskelig med en oversikt over alle offentlige politiske vedtak fattet i formannskapet, administrasjonsutvalget og kommunestyret fra 6. oktober 2015.  Disse oversiktene skal legges ut på kommunens hjemmeside.

Det skal komme fram hvem som er ansvarlig for oppfølging, hva som har blitt gjort, om vedtaket er iverksatt og inneholde en fremdriftsplan for videre oppføling av vedtak som ikke er iverksatt.  Kommunen praktiserer fullført saksbehandling.

Det skal utarbeides skriftlige rutiner for vedtaksoppfølging i administrasjonene og for rapportering av politiske vedtak til kommunestyret.  Disse legges fram for kommunestyret innen desember 2016»

Du finn vedtaksoppfølginga under fanen Lokaldemokrati

I rapportene vises: 

 • Utvalg 
 • Møtedato 
 • Saksbehandler
 • Saksnr og Tittel 
 • Vedtak/tilråding 
 • Status
 • Merknader

  Vedtaksrapportering gjør at politikere, publikum, ledere og kommuneledelse får oversikt over hvordan vedtak følges opp av administrasjonen.

   Oppdatering av vedtaksoppfølginga blir utført ca. 1 g. pr. mnd.

  Sist oppdatert 05.10.17

939