Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Kulturmidlar 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Tida er inne for å søke Kulturmidlar for 2017.
Søknadsfrista vert sett til 2. Mai 2017
 
 
Kopi av siste godkjende rekneskap leggjast ved søknaden!
Evt. medlemskontingent skal framgå av rekneskapen!

MERK! Søknader som kjem inn etter fristen, eller utan godkjend rekneskap,
vil ikkje bli handsama