Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Endringer i gebyrregulativet

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

 
Kommunestyret vedtok følgende endringer i gebyrregulativet sak 15/17 den 09.03.17:
- I bygge- og fradelingsaker vil det bli en reduksjon til halv pris av vanlig saksbehandlingsgebyr dersom søknaden blir avslått.
- For fradeling av flere enn én tomt, vil det kun tas saksbehandlingsgebyr for opprettelse av én tomt.
- For oppføring av påbygg, tilbygg etc. vil saksbehandlingsgebyr endres til;
*kr 7 595 dersom < 70 kvm
*kr 10 850 dersom > 70 kvm
En reduksjon i gebyr for påbygg/tilbygg < 70 kvm vil innebære en subsidiering da beløpet ikke lenger er i henhold til selvkost.
- Straffegebyr på kroner 200,- ved manglende rapportering av vannmålerstand.
- Endre teksten under punkt 12 Tomtepriser fra «Prisene er inkl. oppmåling» til: «Prisene er inkl. oppmåling i de tomtene som er oppmålt per dags dato. Kjøper betaler oppmåling ved kjøp av tomter som enda ikke er oppmålt.»
Utleieprisene for skoleanlegg innarbeides i gebyr regulativet.
Gebyr regulativet gjøres gjeldende fra vedtaksdato i kommunestyret