Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Sluttrapport vedr. 4 dagers uke i småskolen

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Ved flere ulike anledninger er det blitt tatt opp spørsmål omkring dagens ordning med 4 dagers uke for 1. til og med 3. trinn for elevene i gunnskolen i Hægebostad kommune. Det har komme ønsker fra ulike hold om å avvikle dagens ordning med 4 dagers uke til fordel for å innføre 5 dagers uke for alle elevene i grunnskolen.

For å få til en grundig vurdering og utredning ble det satt ned et utvalg som skulle se på ordningen. Utvalget har bestått av Atle Eikekland, Anne Marie Telhaug, Kathleen Torsøe, Jostein Sindland, Britt Tove Stokke, May Sissel Rossevatn, Kirsten Svensson og Kjetil Jonasmo. 

Utvalget skulle drøfte bl.a. hensynet til likestilling, økonomi, pedagogikk samt arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Arbeidet skulle sluttføres innen 01.04.17.

Utvalget har nå lagt fram sin rapport der de går inn for å beholde dagens ordning med 4 dagers skoleuke for 1. til 3. trinn.

SLUTTRAPPORT