Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Desentralisert deltidsstudium helsesøsterutdanning - Lindesnes, Lista og Setesdal

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Helsesøster er en viktig del av sykepleietjenesten, spesielt knyttet til helsestasjon og skolehelsetjenesten. Mange har etterspurt utdanning med tanke på å kunne søke og gå inn i slike stillinger – og flere har behov for formalkompetanse i jobben de alt er i.

I samarbeid med Universitetet i Stavanger blir det nå tilbud om desentralisert helsesøsterutdanning. Søkere i kommunene i Lindesnes-, Lister og Setesdalsregionen har prioritet ut fra at studiet kjem i gang med finansiering fra samarbeidet mellom disse regionene. Også søkere utenfor disse regionene vil bli vurdert. Minst en studieplass er reservert søkere fra hver av de 15 kommunene i de tre regionene.

For å kunne bli tatt opp må du ha*:

 

  • Fullført og bestått bachelor i sykepleie eller tilsvarende
  • Ha norsk, offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier.
  • Ha minst 1 års fulltidsarbeid som sykepleier (deltid kan omregnes til heiltid.)

* Komplette utfyllende regler for lokalt opptakt blir lagt inn i opptaksprosessen.

Studiet blir tilbydd med 120 studiepoeng (master) – Etter opptaket og i løpet av 2. semester kan du velge om du vil gå hele løpet, eller bare ta de nødvendige 75 studiepoengene for å få autorisasjon som helsesøster.

Studiet vil bli tilbudt dels som samlings- og dels med nettbasert undervisning. Vi vil etablere studentgrupper på ett studiested i hver region, men søkerne må også regne med felles undervisning ved et av studiestedene, f.eks. Byremo videregående eller Lyngdal, for noe av undervisningen. Noe undervisning gjennomføres ved Universitet i Stavanger.

Varighet: 3 år deltid master /avkortet løp

Studiepoeng: 120 / 75

Søknadsfrist: 15. april via lokalt opptak

Mer informasjon: https://www.uis.no/studier/studietilbud/helse-og-sosialfag/master/helsesosterfag/

Eller kontakt; Marit Alstveit på tlf: 51 83 41 81 eller  Gunn Tone Ask  på tlf: 51 83 41 78

Studiet blir tilbydd med støtte fra Lister Kompetanse,  Lindesnesregionen, Setesdal Regionråd, Sørlandets Kompetansefond og Fylkesmannen i Agder.

Kompetansesenter Sør                Lister Kompetanse                       Setesdal Regionråd