Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

MOR/BARN TRENING og TRENING FOR GRAVIDE

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Frisklivssentralen ønsker i samarbeid med Eiken helsestasjon og fysioterapeut å starte opp med mor/barn trening J. Dette er et tilbud til alle som har barn under 1 år i Hægebostad kommune. Her lærer du å trene på en trygg og hensiktsmessig måte sammen med barnet ditt. Fysioterapeut er ansvarlig for treningen. Dersom du har spesielle behov/utfordringer er det viktig at du tar kontakt med fysioterapeut på forhånd.

Vi starter opp torsdag 02.02.17. kl. 14-15 . Vi er da sammen med «trening for gravide». Ved stor pågang blir disse gruppene delt.

Treningen vil foregå i frisklivssentralens lokaler i kjelleren ved Eiken bo- og omsorgssenter. Ta med eget håndkle, innesko og vann.

Ved spørsmål kontakt:

Gunn Helen Hægeland, 38349180

Ewelina Kubiak, 91154327

Håper mange kommer på trening, vel møtt :)

Hilsen Eiken helsestasjon og  Hægebostad frisklivssentral

 

 

TRENING FOR GRAVIDE

Frisklivssentralen  starter samtidig opp med tilrettelagt trening for gravide i Hægebostad kommune. 

Målet er å ivareta gravide på en god måte, og at de kan være i arbeidslivet lengst mulig. Vi ønsker å bruke trening som forebygging av svangerskapsrelaterte plager. Gjennom trening og god tilrettelegging i arbeidet, er målet at den gravide kan klare å jobbe lengre i svangerskapet.

Praktiske opplysninger:

Trening med fysioterapeut Ewelina Kubiak torsdager fra kl. 14:00- 15:00. på treningsrommet på frisklivssentralen.

Treningen er rettet mot alle friske gravide (med eller uten bekkenplager) og for den som har bekkenplager etter graviditet.

Lett til moderat trening av hele kroppen med spesielt fokus på muskelgrupper som er viktige under graviditet og ved  bekkenplager.

Arbeidsgiver kan søke refusjon fra nav, ved spørsmål om dette kan NAV kontaktes.

Vi håper dere vil benytte dere av tilbudet!

Hilsen Frisklivssentralen og Eiken helsestasjon