Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Kommunal planstrategi - Hægebostad kommune 2016-2019

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Kommunen har plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst ein gong i kvar valperiode og vedta den seianst innan eitt år etter konstiutering av nytt kommunestyre.
 
Planstrategiarbeidet skal vere tilpassa kommmunnen sitt behov og sitasjon, der ein ser på behov for planar, enten dette er planar som følgjer plan- og bygningslova eller tema- og sektorplanar.
 
Kommunestyret vedtok i møte, 08.12.16 kommunal planstrategi for Hægebostad kommune, 2016-2019