Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Varsel om fare

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Kommunen har fått melding om at nedbør kan medføre tele- og strømbrudd. Dette kan også medføre en betydelig fare langs veier, da trær kan falle ned. Vi ber alle vise stor oppmerksomhet!

Dersom telefonen detter ut og det er akutt fare for liv og helse har kommunen utplassert en satelittelefon på Eiken bu- og omsorgssenter som kan benyttes i slike tilfeller.