Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Prosjektleder for folkehelsesatsingen BTI Agder

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Er du opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår? Vil du ta ansvar for å koordinere arbeid med innføring av BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) og evaluering av modellen i Agder?

I forbindelse med at Agder har blitt valgt ut som programfylke i det nasjonale programmet for folkehelsearbeid i kommunene, søker vi etter

Prosjektleder
100 % stilling
.

Prosjektperioden er 2018-2021, og forutsetter årlig tildeling i statsbudsjettet og videre tildeling fra Agder (Aust- og Vest-Agder fylkeskommune).
ID: 18/35
Tiltredelse snarest.


Søknadsfrist: 26. januar 2018.

Målsetninger med BTI Agder:

 • Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge
 • Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene for prosjektleder vil spenne over et bredt område. Av sentrale oppgaver

kan nevnes:

 • Videreføre og lede det påbegynte prosjektarbeidet, og følge opp nødvendige delprosjekter
 • Koordinere/samordne evaluering av prosjektet og samarbeide med forskningsaktører
 • Koordinere innsats og sikre fremdrift i prosjektet
 • Delta i møter i BTI Agder prosjektgruppe og arbeidsgruppe, samt regionale BTI Agder prosjektgrupper (Lister, Østre Agder, Lillesand og Kristiansand) ved behov
 • Videreutvikle samarbeid på tvers i Agder innenfor og mellom regionene (Lister, Østre Agder, Lillesand og Kristiansand)
 • Utarbeide og følge opp budsjett og rapportere til tilskuddsgiver

Krav til stillingen

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og kompetanse i å bruke relevante IKT systemer

Det er ønskelig at søker har:

 • Arbeidserfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring med utviklingsarbeid og prosjektledelse, med særlig vekt på implementering

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som

 • Har evne til å utfordre måten vi tenker fag, samhandling og dokumentasjon på
 • Er god på relasjoner, samhandling og samarbeid
 • Jobber strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Har innsikt i og forståelse for kommunale tjenester innen oppvekstsektoren og forebyggende helsearbeid
 • Ser løsninger og har pågangsmot

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Søker må disponere egen bil.

Arbeidssted vil være i en av kommunene i Lister. Du vil som prosjektleder ha hele Agder som ditt arbeidsområde og delta i møter og samlinger i hele regionen. Du vil samarbeide tett med prosjektlederne for BTI Lister og BTI Risør, som sammen skal bidra til spredning og kompetansedeling på Agder.

Vi kan tilby:  

 • Et positivt og nytenkende arbeidsmiljø med mange engasjerte kvalitetsutviklere
 • Mulighet til å være med på å skape arbeids- og dokumentasjonsmetoder som gjør arbeidet med barn og unge i kommunene mer kunnskapsbasert
 • Personalgoder inkluderer: fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor, samt utviklings- og samhandlingsorientert arbeidsmiljø.

Stillingen forutsetter årlig tildeling i statsbudsjettet og videre tildeling fra Agder (Aust- og Vest-Agder fylkeskommune).

Mer informasjon om BTI finnes på: http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/

Kontaktinformasjon: Linn Gyland  tlf: 911 15 945

Det ansettes på vanlige kommunale vilkår med lønn etter gjeldende tariffer / avtaler
Flekkefjord kommune oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Flekkefjord kommune tar kontakt med søker dersom ikke ønsket imøtekommes.

Flekkefjord kommune ønsker å motta alle søknader elektroniske.  Søknadsskjema finner du her https://e-skjema.no/Flekkefjord/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131   eller under stilling ledig www.flekkefjord.kommune.no  
Dersom det ikke er mulig å benytte elektronisk søknadsskjema, kan søknad med CV sendes til Flekkefjord kommune, Kirkegt. 50, 4400 Flekkefjord.

Søknadsfrist : 26.01.18