Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Møteplan for politiske utvalg

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

1. halvår 2018

 

Utvalg

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyret

25.

1.

26.

24.

21.

Formannskapet

11.

15.

15.

Onsdag 11.

Onsdag 9.

7.

Listerting for alle formannskap i Lister blir 12.02.18.

Vinterferie er uke 8, dvs fra 19. t.o.m. 23. februar.

Påske er i uke 13/14, dvs 26.mars t.o.m. 2.april.

Årsregnskapet kommer til behandling i kommunestyret 24.mai.

Økonomirapport 1 2018 og budsjettrammer for 2019 kommer til behandling i kommunestyret 21.juni.

Ved behov blir det satt opp ekstraordinære formannskapsmøte.

Normal møtetid for møta er:

  • Kommunestyret – torsdager kl. 18.00.
  • Formannskapet – torsdager kl. 08.00. Formannskapsmøtene er i hovedsak heldagsmøter.

Møtedag og tidspunkt kan bli endret.

Vedtatt av kommunestyret 30.11.17.