Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Utlegging av budsjett til offentleg ettersyn

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Budsjett 2018 - konomiplan 2018 - 2020 - endelig.PDF

 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Formannskapets innstilling i årsbudsjett og økonomiplan blir her lagt ut til høyring. Det er også utlagt på kommunehuset og Eiken bu- og omsorgssenter fram til kommunestyrets behandling torsdag 7. desember 2017

Formannskapets tilråding - Budsjett 2018 og konomiplan 2018 til 2021 1.PDF

Budsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021 endelig

Strategiplan for pleie- og omsorgsavd.

Gjenstående vedlikehold oppgraderinger på 2018-2021 BUS: Budsjettforslag med økonomisk overslag over ønskede tiltak

Utkast til kommunale avgifter og gebyr 2018

Utleieregler m/priser for kommunale bygg