Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Offentlig ettersyn - Kommunedelplan for Tingvatn - Snartemo

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Hægebostad kommune vedtok i møte den 9.11.2017 å legge ut kommunedelplan for Tingvatn – Snartemo ut til offentlig ettersyn. 

Planområdet strekker seg frå Tingparken i nord til Jåddan i sør.

Det er mellom anna lagt inn nye utbyggingsområde for bustad og næring, lagt til rette for gang- og sykkelveg langs fylkesvegen, lagt inn omsynssone for flom og skred.

Planforslaget med relevante dokument finn du her:

Hægebostad kommune inviterer til infomøte om kommunedelplanen følgjande datoar:

Måndag 8. januar klokka 18:30 i Tingparken

Torsdag 11. januar klokka 18:30 på Snartemo grendehus  

Merknader må sendast til

Hægebostad kommune

Laukrokvegen 4

4595 Tingvatn

Eller på e-post til:

 Frist for merknader er satt til 31.01.2018