Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Hægebostad kommune ønsker å oppfordre lag og foreninger i kommunen til å søke tilskudd til tiltak mot barnefattigdom. For nærmere informasjon oppfordres det til å gå inn på hjemmesidene til Bufdir se følgende link: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/.

Det kan søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet publiseres senest 15.11 i søknadsportalen.

Søknadsfristen er 8. desember 2017.