Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Kulturprisvinner 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Jan Arel Telhaug er kulturprisvinner i Hægebostad 2017. 

Formannskapet i Hægebostad deler annethvert år ut kulturpris på 5000 kr til en person, organisasjon eller gruppe som på særdeles måte har utmerket seg innenfor frivillig kulturell virksomhet, eller på annen måte har utmerket seg med arbeid for kulturlivet i kommunen.

Formannskapet har vedtatt at kulturprisen for 2017 går til Jan Arel Telhaug.

Mandag kveld ble Jan overasket med overrekkelse av prisen fra ordfører Margrethe Handeland under styremøte for Eiken idrettslag.

Jan Arel Telhaug, rektor ved Byremo videregående skole, kommer fra Eiken og har i en årrekke vært leder eller styremedlem av Eiken idrettslag. 

I søknaden til formannskapet vektlegges det at hans frivillige arbeid som søknadsskriver og prosjektleder for ulike idrettsanlegg, har vært svært viktig for utvikling av nærområder i kommunen. Jan Telhaug beskrives som en særdeles positiv person, alltid fokusert på muligheter for utvikling. I tillegg er det trukket fram hans kreative tenkning og evne til å engasjere andre personer og aktører, slik at man i fellesskap utvikler gode arenaer der innbyggere og besøkende kan utfolde seg i fysisk aktivitet. Søknaden vektlegger også hans betydning for arrangering og gjennomføring av folkefesten på 17.mai i Eiken i mange år.
 
Formannskapet takker på vegne av Hægebostad kommune for innsatsen i en årrekke innen frivillig kulturelt arbeid, og gratulerer med prisen!