Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Mulig uvær og flom i vente

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Hægebostad kommune har mottatt varsel om at Meteorologisk institutt varsler store nedbørsmengder på Agder denne helgen (20-22 oktober), men ikke på langt nær de samme mengdene som kom under flommen for tre uker siden. Se www.met.no.

I følge www.varsom.no kan det bli flom i vassdraget. Varsom.no skriver bl.a. at det fra fredag til søndag ventes mye nedbør i Agder. Regnværet starter fredag, mens det meste av nedbøren vil komme lørdag, opp mot 100 mm lokalt. Dette vil føre til økende vannføring i vassdragene. Spesielt utsatt er bekker og mindre elver som reagerer raskt på regnværet. For Agder kan det komme opp mot 170mm i løpet av de tre dagene, mens man for store deler av varslingsområdet kan ventes opp mot 70-100mm. For Lyngavassdraget ventes flomvannføringer opp mot gult nivå, og gult nivå er det laveste varslingsnivået, se  <http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varsel/Vest-Agder/Hægebostad/>.

 

Flommen for tre uker kan påvirker muligheten for flom. Dette pga. av mulige av skader, samt at bekker og elver kan ha funnet nye veier. Jordsmonnet er veldig bløtt fremdeles, og pga av dette vil noen områder kunne være mer sårbare nå enn før den forrige flommen. Det kan dermed oppstå skader som følge av flom selv med en vesentlig mindre nedbørsmengde enn forrige gang.

Erfaringene fra tidligere hendelser viser at det lønner seg å være føre var. Det kan være lurt å sjekke at takrenner, rister og avløp ikke er tette eller fulle av løv. Dette for å hindre skader ved mye nedbør.

Værsituasjonen blir nå fulgt av Meteorologisk institutt, og innbyggerne oppfordres til sjekke på nett, radio og tv for å holde seg orientert.  Sjekk www.yr.no og www.varsom.no for oppdatert varsel