Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Varsel om igangsatt arbeid: Reguleringsplan for Naglestad, gnr/bnr 8/20

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 meldes herved om oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for Naglestad, gnr/bnr 8/20 i Hægebostad kommune.
 
Planavgrensingen inkluderer også eiendommene Gnr 8, bnr. 40, 69, 70, 112 og 113.
Disse eiendommene kan inngå i reguleringsplanen hvis eiere av eiendommene ønsker det.
Eiendommene kan ellers reguleres til ekstisterende fritidsbebyggelse, eller utelates av planen.