Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Offentlig ettersyn - Kommunedelplan for snøscooterløyper i Hægebostad kommune

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

 
Hægebostad kommune vedtok i møte den 12.10.17 å legge ut kommunedelplan for snøscooterløyper i Hægebostad kommune jamfør plan- og bygningslovas § 11-14.
 
Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for to løypetrasear for snøscooterkøyring i kommunen, Verdal og Hobbesland.
  
Planforslaget er lagt ut på kommunen si heimeside: www.haegebostad.kommune.no.
 
 
Merknader til planforslaget kan sendast til:
 
Hægebostad kommune, Laukrovegen 4, 4595 Tingvatn, eller på e-post:
 
 
Siste frist for innspel er sett til 27.11.17.
 
 
Spørsmål angåande planforslaget kan rettast til Kari Røynlid, telefon 38 28 58 26 eller 901 29 245, e-post:

 Føresegner snøscooterløyper

Planomtale og KU snøscooterløyper

Protokoll Formannskapet, 12.10.17

Støyutredning, scooterløyper