Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Bostøtte

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Har du lave inntekter og høye boutgifter?
Da kan du ha rett til bostøtte! Dette avhenger av inntekten og formuen til husstanden og boligen du bor i.
 

Forsinkelse i utsending av kommunale avgifter 1. termin 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Kommunen holder på å innføre nytt økonomisystem, i den forbindelse vil det bli forsinkelse på utsending av 1. termin 2017 på kommunale avgifter (kommunal vann- og kloakk).  En vet ikke når systemet er helt på plass, men håper at det er klart i løpet av april/mai.

Endringer i gebyrregulativet

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

 
Kommunestyret vedtok følgende endringer i gebyrregulativet sak 15/17 den 09.03.17:
- I bygge- og fradelingsaker vil det bli en reduksjon til halv pris av vanlig saksbehandlingsgebyr dersom søknaden blir avslått.
- For fradeling av flere enn én tomt, vil det kun tas saksbehandlingsgebyr for opprettelse av én tomt.

UKM; stor suksess i Eiken

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

 I går var det igjen duket for årets UKM arrangement i Hægebostad. Kommunene Åseral, Audnedal og Hægebostad arrangerer årlig UKM som et interkommunalt arrangement, og i går var det altså Hægebostad som var vertskommunen.

Forventningene var store i Flerbrukshallen på Eiken, og foruten deltakerne, var også alle ordførerne fra arrangørkommunene tilstede. Likeså banksjefen i Sparebanken Sør, Eva Haugland Åsland. Disse skulle dele ut den årlige «motivasjonsprisen» fra Sparebanken Sør, som er en sjekk på kr. 1000,- til en deltaker fra hver kommune som ordførerne selv synes fortjener den.

Sluttrapport vedr. 4 dagers uke i småskolen

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Ved flere ulike anledninger er det blitt tatt opp spørsmål omkring dagens ordning med 4 dagers uke for 1. til og med 3. trinn for elevene i gunnskolen i Hægebostad kommune. Det har komme ønsker fra ulike hold om å avvikle dagens ordning med 4 dagers uke til fordel for å innføre 5 dagers uke for alle elevene i grunnskolen.

For å få til en grundig vurdering og utredning ble det satt ned et utvalg som skulle se på ordningen. Utvalget har bestått av Atle Eikekland, Anne Marie Telhaug, Kathleen Torsøe, Jostein Sindland, Britt Tove Stokke, May Sissel Rossevatn, Kirsten Svensson og Kjetil Jonasmo. 

Utvalget skulle drøfte bl.a. hensynet til likestilling, økonomi, pedagogikk samt arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Arbeidet skulle sluttføres innen 01.04.17.

Utvalget har nå lagt fram sin rapport der de går inn for å beholde dagens ordning med 4 dagers skoleuke for 1. til 3. trinn.

SLUTTRAPPORT