Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Mulig uvær og flom i vente

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Hægebostad kommune har mottatt varsel om at Meteorologisk institutt varsler store nedbørsmengder på Agder denne helgen (20-22 oktober), men ikke på langt nær de samme mengdene som kom under flommen for tre uker siden. Se www.met.no.

I følge www.varsom.no kan det bli flom i vassdraget. Varsom.no skriver bl.a. at det fra fredag til søndag ventes mye nedbør i Agder. Regnværet starter fredag, mens det meste av nedbøren vil komme lørdag, opp mot 100 mm lokalt. Dette vil føre til økende vannføring i vassdragene. Spesielt utsatt er bekker og mindre elver som reagerer raskt på regnværet. For Agder kan det komme opp mot 170mm i løpet av de tre dagene, mens man for store deler av varslingsområdet kan ventes opp mot 70-100mm. For Lyngavassdraget ventes flomvannføringer opp mot gult nivå, og gult nivå er det laveste varslingsnivået, se  <http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varsel/Vest-Agder/Hægebostad/>.

Varsel om igangsatt arbeid: Reguleringsplan for Naglestad, gnr/bnr 8/20

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 meldes herved om oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for Naglestad, gnr/bnr 8/20 i Hægebostad kommune.
 
Planavgrensingen inkluderer også eiendommene Gnr 8, bnr. 40, 69, 70, 112 og 113.
Disse eiendommene kan inngå i reguleringsplanen hvis eiere av eiendommene ønsker det.
Eiendommene kan ellers reguleres til ekstisterende fritidsbebyggelse, eller utelates av planen.