Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Ta hensyn til rådyrene

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Det er nå så mye løssnø i skogen at dette skaper utfordringer for rådyrene. Derfor oppfordres det til å vise ekstra hensyn ved scooterkjøring, skigåing, løse hunder og annen aktivitet som kan stresse rådyrene unødig.

Prosjektleder for folkehelsesatsingen BTI Agder

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Er du opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår? Vil du ta ansvar for å koordinere arbeid med innføring av BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) og evaluering av modellen i Agder?

I forbindelse med at Agder har blitt valgt ut som programfylke i det nasjonale programmet for folkehelsearbeid i kommunene, søker vi etter

Prosjektleder
100 % stilling
.

Nasjonal undersøkelse blant pårørende

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Også i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende. Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet vårt enda høyere både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! Vi håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen.