Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Åpent informasjonsmøte

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Det blir et ÅPENT Informasjonsmøte vedr. fremtidig utforming av Pleie- og omsorgstjenesten i Hægebostad Kommune

Eiken bo- og omsorgssenter, mandag 22. mai kl 18:00

Her får du informasjon om:

 • Ny rapport om pleie- og omsorgstjenesten
 • Tanker om fremtidig organisering
 • Åpent for spørsmål og innspill

Trekkfuglene kommer – Mattilsynet trenger hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøver

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

 

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er høy risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge. Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage når fugleinfluensa kommer til Norge.

Nytt søknadssystem for produksjonstilskot i jordbruket

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Det vil i mai innførast eit nytt søknadssystem for produksjonstilskot i jordbruket.

Nytt av året er at ALLE må søke ELEKTRONISK. Dette innber at alle må skaffe seg tilgang til ALTINN.  Dette kan gjerast gjennom  til dømes kode fra SMS eller PIN-kodebrev, Bankid, eller Bankid på mobil – og bør gjerast i god tid før 15. mai. Se www.altinn.no for meir info.

Søknadsregistreringa startar 1. mai – og fristen for å søke er 15. mai. Alle må ha søkt innen 15. mai.  Deretter kan søknaden endres av søker i 14 dager etter 15. mai.

Se. https://www.landbruksdirektoratet.no/ for meir info om ordninga

Gardskart

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Hægebostad kommune har hatt ajourhald av gardskarta for kommunen. Dette inneber NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på bakgrunn av flyfoto frå 2014 har gjort endringar i areala der dei ser at det er behov for dette.

Ein ber alle gardbrukarar gå i gjennom sine gardsbruk – samt gardsbruk dei ev leiger for å sjekke rettingane. Dersom det vert oppdaga feil – ta kontakt med

Ingrid på tlf 383 49 568 (mån, tirs og tors)

 

Ingrid Trygsland Eriksen

Rådgjevar, Plan og drift

Vedtaksoppfølging

Publisert . Sist endret . Posted in Aktuelt

Kommunestyret vedtok følgende torsdag 29.09.2016:

«Fra og med 1.1.2017 blir oppføling av politiske vedtak rapportert 2 ganger i året, i forbindelse med årsmelding og i forbindelse med økonomirapport II.

Det er ønskelig med en oversikt over alle offentlige politiske vedtak fattet i formannskapet, administrasjonsutvalget og kommunestyret fra 6. oktober 2015.  Disse oversiktene skal legges ut på kommunens hjemmeside.

Det skal komme fram hvem som er ansvarlig for oppfølging, hva som har blitt gjort, om vedtaket er iverksatt og inneholde en fremdriftsplan for videre oppføling av vedtak som ikke er iverksatt.  Kommunen praktiserer fullført saksbehandling.

Det skal utarbeides skriftlige rutiner for vedtaksoppfølging i administrasjonene og for rapportering av politiske vedtak til kommunestyret.  Disse legges fram for kommunestyret innen desember 2016»

Du finn vedtaksoppfølginga under fanen Lokaldemokrati

I rapportene vises: 

 • Utvalg 
 • Møtedato 
 • Saksbehandler
 • Saksnr og Tittel 
 • Vedtak/tilråding 
 • Status
 • Merknader

  Vedtaksrapportering gjør at politikere, publikum, ledere og kommuneledelse får oversikt over hvordan vedtak følges opp av administrasjonen.

  Sist oppdatert 24.03.17