Søk - Innhold
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
søk - Kalender
Søk - Tjenester

Tidlegrøysting

Publisert . Sist endret . Posted in Valg og folkeavstemming

 

 

 
Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august vende deg til servicekontoret, tlf. 383 49 100  og avtale tid for å stemme.
 
Før valdagen kan du førehandsstemme i kva kommune som helst i landet. På valdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bustadsadresse den 30. juni. Du kan berre stemme ein gong.
 
Du treng ikkje valkort, men hugs å ta med legitimasjon!
 
 

 

Informasjon vedr. røysting og manntal

Publisert . Sist endret . Posted in Valg og folkeavstemming

 
 
 
 
 
 
VALDAGANE:
 Det er mogeleg å røyste på ordinært valting både
  • sundag 10. september frå kl. 14:00 til kl. 18:00 og
  • måndag 11. september frå kl. 12:00 til kl. 19:00
 på Kollemo skole og Eiken skule.

Tidlegrøysting:

 Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du i perioden 01.07.17 – 09.08.17 vende deg til Kommunehuset v/ servicekontoret (tlf. 383 49 100), og avtale tidspunkt for stemmegivning. Du treng ikkje valkort, men ta med legitimasjon!
 
Førehandsrøysting:
 Du kan førehandsrøyste på Kommunehuset v/servicekontoret, frå og med 10.08.17 til og med 08.09.17. Opningstid frå kl. 08:00 til kl.15:00 måndag til fredag.
  
Ambulerande røystegjeving:
 Veljarar som på grunn av sjukdom eller er uføre og ikkje kan avgje ordinær førehandsrøyst, kan søkje valstyret om røysting der vedkommande oppheld seg. Søknadsfrist innan onsdag 06.09.17.
 
 Institusjonsrøysting:
 Førehandsrøysting på Eiken bu- og omsorgssenter 06.09.17 kl 10:00 – 12:00
 
 
VIKTIG!   Dersom du har fått tilsendt valkort, må dette tas med når du skal førehandsrøyste. Dersom ikkje røystemottakar kjenner deg, må du vise legitimasjon (må innehalde namn, fødselsdato og bilete).
 
  
Dersom du lurer på noko kan du vende deg til Servicekontoret: Tlf.: 383 49 100
 
Mail:
 
 
Manntalet
 
Dersom du skal avgje stemme ved Stortingsvalet 10. eller 11.september i Hægebostad kommune, må du stå i manntalet i kommunen. Manntalet er utlagt til ettersyn på to plassar i kommunen: 
  •  Kommunehuset på Birkeland
  • Eiken bu- og omsorgssenter

 
Du kan også ringe servicekontoret og sjekke om du står i manntalet: Tlf. 38 34 91 00
 
Manntalet blir lagt ut til gjennomsyn, f.o.m. 11. juli og fram til valdagen
 
 
Røysteføre blir ført inn i manntalet i den kommunen dei hadde folkeregisterført adresse den 30.juni i valåret.
 
Dersom du meiner det er feil i manntalet kan du krevje dette retta. Kravet skal vere skriftleg, og sendast til Hægebostad Valstyre
  
            epost:
 
            post:  Hægebostad kommune, Laukrokveien 4, 4595 Tingvatn